Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Yüksek lisans programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır:

  • Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ya da Ebelik Bölümlerinden mezun olmak
  • Mülakat sınavında başarılı olmak

Gerekli Belgeler

  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • ALES Sınav Puanı min. Sayısal 55 olması gerekmektedir (Tezli programlar için - İlgili alan puanı)
  • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Kontenjanımız 20 kişiliktir.
Eğitim, Mecidiyeköyve Kadıköyyerleşkelerinde yapılacaktır.

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri
KABUL EDİLMEYECEKTİR.