MENU

Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği, ve Enerji Mühendisliği lisans derecesi almış öğrenciler kabul edilebilir. Bunun yanında, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Elektrik – Elektronik Mühendisliği Lisans Programları mezunları da aşağıda belirtilen 'Bilimsel Hazırlık Programı' çerçevesindeki dersleri başarıyla tamamlamak koşuluyla ana programı takip edebilirler.

  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • Not Çizelgesi (transkript)
  • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret
  • İkametgah Belgesi
  • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi
  • Sabıka Kaydı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
  • Yabancı Dil Belgesi (YDS:55 veya ÖSYM tarafından ilgili tarihte eşdeğer sayılan sınavlardan alınan 55’e karşılık gelen puanlar)
  • ALES (Sayısal) 55 puan almış olmak.

Bilimsel Hazırlık Programı

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Lisans Programından mezun öğrencilerin: Dynamics dersini başarıyla bitirmiş olması gerekir. Ayrıca bu öğrencilerin Advanced Internal Combustion Engines ve Control of Advanced Powertrain Systems derslerini alması için de Thermodynamics veya Internal Combustion Engines dersini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

Mekatronik Lisans Programından mezun öğrencilerin: Advanced Internal Combustion Engines ve Control of Advanced Powertrain Systems derslerini alması için Thermodynamics veya Internal Combustion Engines dersinden başarıyla geçmiş olması gerekmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programından mezun öğrencilerin: Dynamics ve Controls derslerini başarıyla tamamlamış olmalıdır. Bu öğrencilerin Advanced Internal Combustion Engines ve Control of Advanced Powertrain Systems derslerini alması için de Thermodynamics veya Internal Combustion Engines dersini başarıyla bitirmiş olması gerekmektedir.