Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Belgeleri

    • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
    • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
    • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
    • 3 adet vesikalık fotoğraf
    • Nüfus Cüzdanı
    • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

    İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının başvuru sırasında yanınızda olması gerekmektedir.