Okul Öncesi Öğretmenliği

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çelik

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Okul öncesi eğitimin ülkemizde son yıllarda gelişen bir alan olması nedeniyle bu alanda lisansüstü eğitime sahip kişilerin sayısı oldukça azdır. Bu bağlamda eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmenliği alanında uzmanlık niteliklerine sahip öğretmen ve yönetici ihtiyacı güncel bir sorun olarak varlığı devam ettirmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği yüksek lisans programının temel amacı, alanlarıyla ilgili bilimsel bilgi ve becerilerle donatılmış, okul öncesi eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilecek düzeyde uzmanlık niteliklerine sahip öğretmen, yönetici, uzman ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Programın İçeriği

Tezli program, toplam 7 ders ve 21 krediden ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • Okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar
 • Çağdaş gelişim teorileri
 • Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular
 • İstatistik
 • Türkiye’de ve Dünyada Okul Öncesi Eğitim
 • Seçmeli Ders 1
 • Seminer Dersi
 • Tez

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (Tezli programlar için)
 • Ulusal ve / veya uluslararası kuruluşlar tarafından (TOEFL vb.) yapılan sınavlarda ya da İstanbul Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan sınavda en az 50 ve eşdeğer düzeyde puan aldığını gösterir belge
 • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu