Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Belgeleri

  • Uluslararası ilişkiler ya da ilgili bir sosyal bilim alanında dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • ALES sınavından ilgili alanda en az 70 puan almış olmak
  • 3,00 ve üstü (veya dengi) not ortalamasını gösteren not çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının başvuru sırasında yanınızda olması gerekmektedir.