Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Tezli Program

 • ALES sınavından en az (Sayısal) 55 puan almış olmak,
 • Noter onaylı Lisans Diploması örneği,
 • Not Çizelgesi (transcript) Noter onaylı,
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
 • İkametgah Belgesi,
 • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
 • Sabıka Kaydı,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,

ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES'e girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

Tezsiz Program

 • Noter onaylı Lisans Diploması örneği,
 • Not Çizelgesi (transkript) Noter onaylı,
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
 • İkametgah Belgesi,
 • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
 • Sabıka Kaydı,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak.