Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Belgeleri

  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (Tezli programlar için)
  • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
  • Ulusal ve / veya uluslar arası kuruluşlar tarafından yapılan sınavlarda ya da İstanbul Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan sınavda en az 60 ve eşdeğer düzeyde puan aldığını gösterir belge (ÜDS:60, KPDS:60, TOEFL-IBT: 72, TOEFL-CBT: 198-199, IELTS: 4, TOEFL-PBT: 531-532)

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri
KABUL EDİLMEYECEKTİR.