Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Eğitim dili Türkçe olan programa giriş için başvuracak adayların başarı notu lisans not ortalamasının % 30’u ve en az 70 / 100 olmak koşuluyla seviye tespit sınav sonucunun % 70’i alınarak hesaplanır. Başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Gerektiğinde, ilgili sanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımıyla ilgili Enstitü Kurulunun önerisiyle Üniversite Senatosu tarafından yapılır. İlan edilen Yüksek Lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü tarafından açıklanır.

ALES puanına göre kabul edilen (Güzel Sanatlar veya Sanat Tasarım Fakültelerinden mezun olmayan adaylar) adaylar için ALES puanının %30’u, lisans not ortalamasının % 20’si ve sözlü görüşme ve dosya değerlendirme sınavının % 50’si; ALES puanına göre kabul edilmeyen öğrencilerden (Güzel Sanatlar veya Sanat Tasarım Fakültelerinden mezun olan adaylar) lisans not ortalamasının % 30’u, sözlü görüşme ve dosya değerlendirme sınavının % 70’i alınarak hesaplanır.

Programın Öğrenci Kabul Koşulları

  • Lisans mezunu olmak
  • ALES sınavından asgari 55 (eşit ağırlıklı) puana sahip olmaktır (Güzel Sanatlar veya Sanat Tasarım Fakültelerinden mezun olmayan adaylar)
  • Moda ve Tekstil Tasarımı alanında bir portfolyo sahibi olmak