Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Belgeleri

  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
  • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

  İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının başvuru sırasında yanınızda olması gerekmektedir.