Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Belgeleri

  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (Tezli programlar için)
  • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Tezli Program için Başvuru Koşulları

  • YDS, ÜDS veya KPDS’den son 3 yıl içerisinde en az 55 puan ya da İstanbul Okan Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu / TOMER tarafından yapılan İngilizce sınavından en az 60 puan almış olmak
  • ALES EA alanında en az 55 puan almış olmak
  • Lisans Not ortalamasının en az 2.5 (4’lük sistemde) olması

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri
KABUL EDİLMEYECEKTİR.