Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Tezli Programı öğrenci kabul koşulları

 • Mühendislik Fakülteleri, Fen Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Tezli Programına başvurabilirler. Transkriptleri incelendikten sonra gerekirse bilimsel hazırlık şartı konulabilir (en fazla 18 kredi bilimsel hazırlık dersi)

Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Tezsiz Programı öğrenci kabul koşulları

 • 4 yıllık Lisans eğitimi almış tüm adaylar en az 9 kredilik bilimsel hazırlık dersi almak şartıyla başvurabilirler.

Gerekli Belgeler

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi,
 • ALES en az (Sayısal) 55 puan almış olmak - Tezli programlar için,
 • Not Çizelgesi (transkript),
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
 • İkametgah Belgesi,
 • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
 • Sabıka Kaydı,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,

ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES'e girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.