Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU
  • Özel Hukuk programı için (modülsüz); Sadece Hukuk Fakültesi Mezunları katılabilir.
  • Arabuluculuk Modülü için; Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı Arabuluculuk Modülüne sadece Hukuk Fakültesi Mezunları katılabilir. Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı Arabuluculuk Modülüne ise Psikoloji ve İletişim Fakültelerinden mezun olanlar da katılabilir.
  • Sağlık Hukuku Modülü için; Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı Sağlık Hukuku Modülüne sadece Hukuk Fakültesi Mezunları katılabilir. Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı Sağlık Hukuku Modülüne ise Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinden mezun olanlar da katılabilir.
  • ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (Tezli programlar için)
  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak.

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri
KABUL EDİLMEYECEKTİR.