Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Belgeleri

  • Programa öncelikli olarak konservatuar veya dört yıllık müzik eğitimi veren bölümlerden mezun olanlar başvurabilir. Alan dışı başvurularda, adaylara gereğine göre Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.
  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri
KABUL EDİLMEYECEKTİR.