Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Tezli Program

  • ALES sınavından en az (Sayısal) 55 puan almış olmak
  • Not Çizelgesi (transkript),
  • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
  • İkametgah Belgesi,
  • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
  • Sabıka Kaydı,
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,

Tezli Programlar için ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES'e girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

Ön Başvurunun yapılması, elektronik ortamda 'Ön Başvuru Formunun' e-posta ile fbe@okan.edu.tr adresine ve ilgili program yürütücüsünün e-posta adresine gönderilmesi ile olacaktır. Aday, başvuracağı lisansüstü program alanından farklı bir alandan mezun ise veya hazırlık sınıfına katılmasını gerektirecek durumu varsa transkipt de e-posta ile gönderilecektir. Başvuru Koşullarında belirtilen Gerekli Belgeler 'Mülakat Sınavında' şahsen teslim edilecektir. 'Ön Başvuru Formu'nun elektronik hazırlanmasında ve gönderilmesinde bir güçlük varsa kağıt ortamda hazırlanıp üzerinde 'Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne' ve İlgili Lisansüstü Program adı yazılmış bir zarf içinde elden Mecidiyeköy Kampüsü'ne teslim edilebilir veya bu zarf posta yolu ile gönderilebilir.

Postadaki gecikmeler ve kayıplar dikkate alınmaz.