Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU
  • ALES en az eşit ağırlıklı 55 puan almış olmak,
  • Noter Onaylı Lisans Diploma Örneği,
  • Not Çizelgesi (transkript),
  • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
  • İkametgah Belgesi,
  • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
  • Sabıka Kaydı,
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,

ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES'e girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavından (ALES) en az 55 (ellibeş) seviyesini elde etmiş "Mimarlık ve diğer akademik programlardan (Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik gibi) gelen öğrenciler Anabilim dalı ve Enstitü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gereken bilimsel hazırlık programını tamamlama koşuluyla bu programa kabul edilir. Bu öğrencilerin yetişmiş oldukları programlar itibariyle eksik kalan bilgileri, danışman tarafından belirlenecek "Bilimsel Hazırlık Programı" çerçevesinde 1 yarı yıllık ders programıyla tamamlanabilecektir. ALES puanının geçerli olabilmesi için puanın alındığı sınav başvuru tarihinden en fazla iki (2) yıl önce yapılmış olmalıdır.

Yukarıda verilen ön koşulları sağlayan adaylar mülakat sınavına alınacaklardır. Değerlendirmede esas alınacak başarı notunun %50 si ALES notu ve %50'si mülakat notundan oluşacaktır.