Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
  • Dört yıllık lisans diploması (mezun olunan okul tarafından aslı gibidir veya noter tasdiklisi)
  • Yurt Dışı Mezunları için Denklik Belgesi
  • Not Çizelgesi (Transkript) (aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı)
  • 2 adet Vesikalık Fotoğraf
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • E-devletten İkametgâh ve Sabıka Kaydı
  • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

(Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)