MENU

Başvuru tarihi:
Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sitesinde açıklanır.

Başvuru koşulları:
1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi: Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı için psikoloji lisans diploması gerekmektedir.
2. Lisansüstü Eğitimi Başarı Puanı:
- Tezli programlar için ALES: Eşit ağırlık 55 (veya eşdeğeri GRE veya GMAT puanı)

Başvuru için gerekli belgeler:
1. Başvuru Formu,
2. Özgeçmiş,
3. ALES veya GRE veya GMAT belgesi (onaylı fotokopisi de olabilir),
4. Psikoloji diplomasının fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
5. Psikoloji lisans not dökümü (transkript),
6. İki adet vesikalık fotoğraf,
7. Bir adet tavsiye mektubu.

Yukarıdaki belgelerin, son başvuru tarihinden önce aşağıdaki adrese ulaştırılması gerekmektedir:

İstanbul Okan Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstiklal Cad. İmam Adnan Sok. No.19 Beyoğlu / İstanbul
E-posta: sbe@okan.edu.tr
Tel: 0212 212 65 26