MENU

Başvuru tarihi:
Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sitesinde açıklanır.

Başvuru koşulları:
1. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi: Psikoloji Yüksek Lisans Programı için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi.
2. Lisansüstü Eğitimi Başarı Puanı:
- Tezli programlar için ALES: Eşit ağırlık 55 (veya eşdeğeri GRE veya GMAT puanı)

Başvuru için gerekli belgeler:
1. Başvuru Formu,
2. Özgeçmiş,
3. ALES veya GRE veya GMAT belgesi (onaylı fotokopisi de olabilir),
4. Psikoloji/lisans diplomasının fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
5. Psikoloji/lisans not dökümü (transkript),
6. İki adet vesikalık fotoğraf,
7. Bir adet tavsiye mektubu.

Yukarıdaki belgelerin, son başvuru tarihinden önce aşağıdaki adrese ulaştırılması gerekmektedir:

İstanbul Okan Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Avni Dilligil Sok. No: 18 34394 Mecidiyeköy / İstanbul
E-posta: sbe@okan.edu.tr
Tel: 0212 212 65 26