Program Eğitim Amacı / Program Çıktıları

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Programımızdan mezun olan mühendislerin yakın bir gelecekte (mezuniyetlerini takiben 3-5 yıl içerisinde) erişmelerini beklediğimiz kariyer hedefleri kurumumuz özgörevleri doğrultusunda aşağıda tanımlanmıştır.

Eğitim Amaçlarımız:

 • İnşaat Mühendisliği uygulamalarında saha mühendisi olarak görev alırlar.
 • İnşaat taahhüt işlerinde yüklenici olarak görev üstlenirler.
 • Şantiye yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında rol alırlar.
 • İnşaat Mühendisliği, Yapı İşletmesi ve Patlayıcı Mühendisliği disiplinlerinde lisansüstü çalışmalar yaparlar.

İnşaat Mühendisliği Program eğitim amaçlarına ulaşabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsayan program çıktıları aşağıda belirtilmiştir.

Program Çıktılarımız:

 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.