Bölüm Hakkında

MENU

Endüstri mühendisliği bir tür sistem mühendisliğidir. Burada söz konusu olan sistemler hizmet üretimini de kapsayan geniş anlamda üretim sistemleridir. Üretim sistemlerinin tasarımı, yönetimi ve geliştirilmesi endüstri mühendisliğinin temel görevidir. Temel üretim faktörleri denilen insan, makine, malzeme, yöntem ve ortam optimal bir şekilde yönetilerek kurumsal başarı güvenceye alınmaya çalışılır. Bu çalışmalara sistem yaklaşımı ve süreçlerle yönetim temel oluşturur. Endüstri mühendisleri, istatistik, simülasyon, yöneylem araştırması-optimizasyon, planlama ve özel olarak da üretim planlama, iş sistemleri tasarım ve analizi, kalite mühendisliği araçları ve toplam kalite yönetimi, verimlilik yönetimi gibi bilimsel araçlarla donatılmış, planlama, ölçme değerlendirme ve geliştirme (ar-ge) yeteneklerine sahip mühendislerdir. Bu teknik yöntem bilimsel araçlar yanında ekonomi-işletmecilik bilgileri ile desteklenen Endüstri mühendisliği önleyici hekimlik gibi (pro-aktif) bir mühendisliktir; sorunların oluşmasını önlemek üzere, tanı koyma ve önlem alma odaklı çalışmalar yoluyla işletme başarına önemli katkılar sağlanır. Endüstri mühendislerinin tüm çalışmalarında bilgi teknolojilerinin tüm olanakları (yönetim bilişim sistemleri, bilgisayarla bütünleşik üretim vb.) etkin olarak uygulama bulmaktadır.

Eğitim-öğretim programlarımız ders programlarımız, birisi Endüstride Bilgisayar Uygulamaları ve diğeri Endüstri Mühendisliği konularını kapsayan iki yaz stajı ile desteklenmektedir. Öğrencilerimiz Endüstri Mühendisi ünvanı ile mezun olurlar.