Bölüm Hakkında

MENU
Bölüm Hakkında

Geomatik (Harita) mühendisliği temel ve köklü bir mühendislik disiplini olup, ilgi alanları ve buna bağlı olarak çalışma alanları gün geçtikçe artmaktadır. Geomatik Mühendisliğinin ilgi alanları:

• Kamu ve alt yapı hizmetleri için ihtiyaç duyulan güncel, doğru ve karar vermede önemli olan büyük ölçekli harita üretimi,
• Köprü, baraj, gökdelen, tünel, konut projeleri vb. mühendislik projelerinin yerine uygulanması (aplikasyonu) ve kontrolü için yapılan mühendislik ölçmeleri uygulamaları,
Tapu ve kadastro hizmetleri, gayrimenkul (taşınmaz mal) değerlemesi, kentsel dönüşüm uygulamaları ve arazi yönetimi,
Mülkiyet ve konum tabanlı mekânsal bilgi sistemleri (coğrafi, kent, arazi, afet, ulaşım vb). Mülkiyete ilişkin veri üreten tek mühendislik disiplini Geomatik Mühendisliğidir.
• Uydu, elektronik ve bilgisayar teknolojisi kullanan aletler (GPS ve total station) ile doğru ve hassas konum belirlemesi,
• Uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, lidar verileri, uzaktan algılama verileri ve yersel ölçmelerle arazinin üç boyutlu modelinin oluşturulması ve teknik hizmetler için bu modelden veri ve bilgi üretilmesi,
Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları (LİHKAB) tarafından yapılan tapu ve kadastro hizmetleri (yasa ile tanımlanan çerçevede),
Serbest çalışan harita - kadastro bürolarınca yapılan işler (imar uygulamaları, teknik alt yapı çalışmaları, inşaat ve hafriyat işleri, vb).

Geomatik (Harita) Mühendisleri nerelerde çalışabilir?
• Tüm bakanlıklarda,
• Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinde,
• Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında,
• Özel sektörde (harita büroları, inşaat, madencilik, gayrimenkul değerleme, arazi yönetimi, kentsel dönüşüm şirketleri, yazılım ve CAD firmalarında vb.)

Geomatik mühendislerinin iş bulma şansı çok yüksektir. Özellikle belirli bir yer veya sektörde ısrar edilmediği sürece iş bulamama gibi bir sorunları yoktur.

Neden İstanbul Okan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü?
• İstanbul Okan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümünde;
• Arazi yönetimi ağırlıklı çağdaş, rekabetçi bir eğitim-öğretim verilmesi.
• Alanlarında deneyimli, dinamik ve yeterli sayıda akademik personelin bulunması,
• Yeterli donanım (GPS, total station, nivo) ve lisanslı yazılımın bulunması,
• 20-25 kişilik sınıflarda eğitim öğretim yapılması,
• Öğrencilerle birebir ilgilenme,

Facebook İstanbul Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Grubu

MEZUN GÖRÜŞLERİ
Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü, benim için hayatımın dönüm noktası olmuştur. Dikey Geçiş Sınavı’yla bölümümüze kaydolduktan sonra, derslerimizi 2 senede tamamlayarak mühendis unvanına kavuşmuş oldum. Bunu bize sağlayan başta Okan Üniversitesi’ne ve bölüm hocalarımıza teşekkür ederim. Özellikle bölüm hocalarımızın, teknik anlamda bana ve arkadaşlarıma çok şey kattığını düşünmekteyim. Bugün bir Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü mezunu olarak, aldığım eğitimin bana her türlü kapıyı açacağından eminim. Böyle bir akademik kadro ile çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Teşekkür ederim. (ELİF KAYA BİLİR – 2015 MEZUNU)

Benim için, hayatımda yeni başlangıçlar hem stres verici, hem de heyecan verici olmuştur. Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’ne başlamak da öyleydi. Okan Üniversitesi’ndeki hayatıma alışmak, bölüm hocalarımın desteği ve yakın ilgisi ile düşündüğüm kadar stresli ve zor olmadı. Kısa bir sürede, yoğun üniversite yaşamına alıştım. Alıştığımız her şeyin çabuk bittiğini, mezun olduğumda bir kez daha anladım. Bölüm hocalarımın sayesinde birçok bilgi ve beceri kazandım. Şanslıydım ki, teorik bilgilerin yanında, hayat tecrübesi edinme fırsatı veren hocalara sahiptim. Onların rehberliği ile iş yaşamımda gelişmeye açık, esnek, yaratıcı ve verimli olabilecek davranışlar kazanmayı alışkanlık haline getirmemi sağlayan ve bana güvenen hocalarıma teşekkür ederim. (AHMET BURAK AKÇAY – 2015 MEZUNU)

2010 yılında Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nü 0 burslu olarak kazandım ve bölümün ilk öğrencilerindenim. Akademik kadronun kalitesinin yanında, her zaman öğrenciye destek ve yardımcı olmak istemeleri, ayrıca mezun arkadaşlarımızın iş dünyasındaki faaliyetleri ile de yakından alakadar olmaları, bölümümüzün içtenliğinin bir göstergesidir. İş hayatında da tecrübeli akademisyenlerimiz sayesinde, derslerimizde iş hayatı ve bu sektörde karşılaşacağımız sorunların da anlatılması, bizlerin yöneticilik becerilerini geliştirmiştir. Bölümümüzün yapılan konferanslara, seminerlere, sempozyumlara ve zirvelere bölüm öğrencileri olarak katılmamızı desteklemesi sonucu, mesleğimizin ülkemizdeki ve dünyadaki durumunu da kavramamızı sağlamıştır. Bana insani açıdan birçok değer katan ve öğrenciyken sağladıkları staj olanaklarıyla mezun olur olmaz istediğim işi bulduğum için de, tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. (NOYAN SOLEY – 2015 MEZUNU)