Bölümün Amacı

MENU

Bölümümüzün amacı, endüstri mühendisliği alanında bilim ve teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlamak, uygulama alanlarının gereksinim duyduğu nitelikte endüstri mühendisleri yetiştirmek, uygulamacıların değişik düzeylerdeki sorunlarının çözümüme, çözüm ortağı olarak katkı vermek ve böylece ülkemiz kalkınmasına katkı sağlamaktır.