İşyerinde Eğitim Programı (O’COOP COOPerative Learning)

MENU

O’COOP COOPerative Learning - İşyerinde Eğitim programı, öğrencinin lisans eğitimi sırasında bir iş yerinde çalışmasına dayalı uygulamalı bir eğitimdir.

O’COOP COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim Programının amacı;
a) Öğrencilere lisans programlarıyla ilgili işyerlerini yakından tanıtmak,
b) Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için uygulama yaparak lisans programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkânı sağlamak,
c) Öğrencilere almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırarak, mezuniyet sonrası iş hayatına uyum sürelerini kısaltmak,
d) Öğrencilerin O’COOP COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim gereği görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak, personeli ve müşterileri ile uyumlu çalışma ve iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak, olarak tanımlanmıştır.

O’COOP COOPERATIVE LEARNING-İŞYERİNDE EĞİTİM MODELİNİN SÜRESİ VE BAŞARI KOŞULLARI :
Mühendislik Bölümleri için;
Öğrencilerin 6. yarıyıldan sonraki yaz döneminden itibaren öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerindeki faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama becerisi kazandırma çalışmalarıdır. O’COOP COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim dönemi 6. yarıyıldan sonraki yaz döneminde başlar ve 7. ve 8. yarıyıllar ile gerekirse sonraki yarıyıllarda ve yaz dönemlerinde devam eder. Böylece öğrencinin kesintisiz olarak O’COOP COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim programını sürdürmesi sağlanır. Öğrenciler eksik kalan çalışma sürelerini başarılı olarak tamamladığında O’COOP COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim sertifikası almaya hak kazanır.

Bölümdeki öğrenciler O’COOP COOPerative Learning - İşyerinde Eğitim sertifikasına hak kazanmak için 630 çalışma saatinden az olmamak üzere O’COOP COOPerative Learning - İşyerinde Eğitim'i almak ve başarılı olmak zorundadırlar. İşyeri eğitiminin her bir dönem içerisinde kesintisiz yapılması esastır. Şu kadar ki haftanın belirlenmiş günlerinde devamlılık teşkil edecek şekilde toplam süre tamamlanabilecektir.

Öğrenciler:
İstedikleri takdirde bu programa aday olabilirler. Bu taleplerini bir dilekçe ile O’COOP COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim Fakülte/Yüksek Okul Koordinatörüne süresi içerisinde belirtirler ve yönetim kurulu kararı ile programa dâhil olurlar. Programa dâhil olan öğrenciler elektronik ortamdan da bu programa dâhil olduklarını kayda geçirirler.

Öğrenciler ortak eğitimlerini yaz ve/veya öğretim döneminde yaparlar.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Bölümleri ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü için;
Öğrencilerin son sınıfın 2.yarısında (8. öğretim döneminde) öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerindeki faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama becerisi kazandırma çalışmalarıdır.

Öğrenciler:
İstedikleri takdirde bu programa aday olabilirler. Bu taleplerini bir dilekçe ile O’COOP COOPerative Learning - İşyerinde Eğitim Fakülte/Yüksek Okul Koordinatörüne süresi içerisinde belirtirler ve yönetim kurulu kararı ile programa dâhil olurlar. Programa dâhil olan öğrenciler elektronik ortamdan da bu programa dâhil olduklarını kayda geçirirler.

Bölümdeki O’COOP COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim sertifikasına hak kazanmak için 8.dönem (14 hafta) tam zamanlı O’COOP COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim'i almak ve başarılı olmak zorundadırlar.

Öğrenciler ortak eğitimlerini öğretim döneminde yaparlar.

İstanbul Okan Üniversitesi İşyeri Uygulamalı Eğitim (O'COOP)Yönergesi için tıklayınız.

O’COOP COOPerative Learning Raporları ve Değerlendirme Formları