Kariyer ve Yaşam Programı

MENU

Üniversitemiz, “İş Yaşamına En Yakın Üniversite” felsefesiyle eğitim ile iş dünyası arasında köprü oluşturmayı, öğrencilerini global dünyanın ve iş hayatının gereksinimlerine uygun entelektüel birikim, bilgi ve becerilerle donatarak çağdaş iş yaşamına hazır bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Okan Üniversitesi, bu hedef doğrultusunda öğrencilerine, hazırlık sınıfından başlayarak mezuniyetlerine kadar iş yaşamında başarı için gerekli olan sosyal, kültürel ve profesyonel becerileri kazanabilecekleri “Kariyer ve Yaşam Programı”nı uygulamaktadır.

Bu program, öğrencilerimizin üniversite hayatına adaptasyonunu sağlama, kariyer bilincini oluşturma, sosyal-kültürel-sanatsal-sportif gelişimlerini sağlama, kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleme, uzmanlık alanları ile ilgili mesleki ve sektörel vizyonlarını oluşturma uygulamalarda iş yaşamını tanımaları sağlamaya yönelik bir gelişim programıdır.

Bu program sayesinde öğrencilerimiz, eğitimlerini tamamladıklarında, sadece akademik bilgisi kuvvetli bir üniversite mezunu değil, global dünyada başarılı olabilecek entelektüel birikime sahip, sosyal ve kültürel olarak gelişmiş, ilgi alanları olan, girişimcilik ruhu taşıyan bir “dünya insanı” olarak iş hayatına atılmaktadır.

Bu programla ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak ve sorularınız için sizleri Kariyer Merkezi’ne (Yaşam Merkezi -1. Kat) ve Öğrenci Dekanlığı’na (Yaşam Merkezi Giriş Katı) bekliyoruz. Kariyer ve Yaşam Programı yönergesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz ;

2017-2018 akademik yılı yönergesini görüntülemek için tıklayınız.

PROGRAMIN KAPSAMI
Kariyer ve Yaşam Programı kapsamı aşağıdaki başlıklardan oluşur. Program, tüm Fakülte ve Yüksekokul öğrencilerimizi kapsar.

A. Kariyer ve Yaşam Dersi
Hazırlık sınıfından itibaren uygulanan ders, 1 dönem boyunca ve haftada 2 saat olarak yürütülür. Öğrencilerimiz bu ders kapsamında üniversite eğitimi süreçlerini akademik, iş yaşamını tanıma ve sosyal olarak daha verimli değerlendirmeleri ve kendilerini tanıma/geliştirmeye yönelik konularda bilinç kazanır ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile bir araya gelirler.

B.Yarı Zamanlı İş ve Gönüllü Stajlar
Bu program öğrencilerimizin 1. sınıftan itibaren mezun oluncaya kadar iş dünyasını tanımalarını, teorik bilgilerini yerinde uygulama imkanı bularak pekiştirmelerini sağlayan staj ve yarı zamanlı çalışma uygulamalarından oluşur. Öğrenciler, işbirliği yaptığımız kuruluşlarda bölümlerine uygun olarak staj ya da yarı zamanlı işlere yerleştirilirler. Böylece hem iş hayatını bizzat yaşayarak deneyimleme olanağı bulurken, hem de öğrenim gördükleri alanın kendilerine en uygun bölümünü keşfetme ve iş dünyası ile daha öğrenci iken tanışma fırsatı bulurlar.

C. Mezuniyete Hazırlık Dersi
3. sınıf veya 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan ders, 1 dönem boyunca ve haftada 2 saat olarak yürütülür. Bu ders kapsamında, öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde iş alanları ile ilgili eğilim ve yetkinliklerini belirlemeleri, gelişme alanlarını tespit edebilmeleri, sektörler ve iş alanlarını tanımaları, iş hayatında başarılı olmak için sosyal ve kültürel beceriler kazanmaları ve iş dünyasının çalışanlarda aradığı temel yetkinlikler konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bununla birlikte iş arama yöntemleri, özgeçmiş hazırlama, başarılı ve etkin mülakat teknikleri konusunda da bilgi aktarılarak iş dünyasının önde gelen firmaları ve yöneticileri ile buluşmaları sağlanır.

D. Happy Life
Happy Life, öğrencilerimizi sportif, sanatsal ve kültürel açılardan geliştirmeye yönelik olarak düzenlenen derslerden oluşur. Öğrencilerimiz Happy Life’ta iki ders almak zorundadırlar. Bu iki dersi aynı dönem içinde veya farklı dönemlerde de alabilirler. Öğrencilerimiz Basketbol, Futbol, Voleybol, Masa Tenisi, Tenis, Squash, Golf, Yüzme gibi sporların yanında Dans, Müzik, Tiyatro, Satranç, Resim ve El Sanatları gibi (EK 4) derslere ilgi alanları doğrultusunda katılırlar. Bu derse %80 devamlılık esastır, bu süreyi tamamlamayanlar başarısız sayılır. Bu dersten başarısız olan öğrenciler dersi tekrar alırlar. Devamsızlığa ilişkin yasal, üniversitemizin önlisans ve lisans yönetmelikleri hükümleri saklıdır.
(Dersler dönem bazında değişiklik gösterebilir.)

E. Sosyal Sorumluluk Dersi
Sosyal konulara duyarlı, anlamaya ve uzlaşmaya açık, hoşgörülü, algılayan ve çözüm üretebilen bireyler olarak gelişmelerini hedefleyen derste, teorik olarak etik, sosyal sorunlar, sosyal sorumluluk konularını ele almaktadır. Dersin uygulamaya yönelik bölümünde ise üniversite genelinde uygulanan projelere (kadın, istihdam, engelli, dezavantajlı, gençlik...vs) öğrencilerin topluma doğrudan katkılarını sağlamaktadır.

UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
Program, Kariyer Merkezi koordinatörlüğünde;

Öğrenci Dekanlığı tarafından yürütülen spor-kültür-sanat derslerinden(Ek:4), Kariyer Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen kısmi zamanlı çalışma, gönüllü staj, mezuniyete hazırlık ve Kariyer ve Yaşam derslerinden (Ek:1,3), Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce yürütülen sosyal sorumluluk dersinden (Ek2) oluşur.

Öğrenciler “Başarılı” olabilmek için 4. sınıfın sonuna kadar, hem Kariyer Merkezi tarafından yürütülen ders, yarı zamanlı iş ve gönüllü stajlardan (A,B,C) ve Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce yürütülen sosyal sorumluluk dersinden (D) hem de Öğrenci Dekanlığı tarafından yürütülen Happy Life (E) kısmından başarılı olarak programı tamamlamak zorundalar . Bu öğrencilere “Başarı Sertifikası” verilir.