Mezun ilişkilerinde Kariyer Merkezi’nin Rolü

MENU
  • Mezunlarımızla İlişkiler ve Mezun izleme, Kariyer Merkezimizin yürüttüğü diğer önemli bir görevdir. Üniversitemizden 2007 yılından bu yana mezun olan öğrencilerimizi izlemekteyiz. Merkezimiz, öğrencilerimizle de olduğu gibi mezunlarımız ile de sosyal mecralar, e-posta ve telefonlarla, kulüplerimizle veya yüz yüze görüşmelerle ilişkilere süreklilik kazandırmaktadır.
  • Sektör beklentilerine yönelik çalışmalarla, öğrencilerimiz iş yaşamı ile erken tanışmakta ve mezun olduklarında özel eğitimler, rol model çalışmaları ve bireysel danışmanlık hizmetlerimizle yetkinliklerine göre iş bulma konusunda desteklenmektedirler.
  • “İş Yaşamına En Yakın Üniversite” sloganına paralel geniş kamu (İŞKUR) ve özel kesim firma işbirlikleri ile öğrencilerimizin sektöre kazandırılmasında aracı olunmaktadır.
  • İş yaşamında başarılı mezunlarımızın eğitimi devam eden genç öğrencilerimize mentorluk yapabilmeleri için OKAN MEZUNLAR DERNEĞİ kurulmuştur. Üniversitemiz mezunlarla iletişimini, çok yönlü olarak daha etkin ağlarıyla da geliştirmektedir.