Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2010 yılında kuruldu. Kuruluşuna büyük emek veren önceki Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vural Altın; eğitim, araştırma ve TÜBİTAK katkılarıyla uluslararası alanda ün yapmış öğretim üyelerinden birisiydi. Türkiye’nin Vizyon 2023 Enerji ARGE politikasının oluşturulmasında önemli katkıları olmuştur. 2012 yılında kaybettiğimiz Prof. Dr. Vural Altın'ın bölüm tanıtım yazısı, üzerine herhangi bir ekleme yapılmasını gerektirmeyecek mükemmeliyettedir. Aşağıda sunulmaktadır.

Enerji yaşam süreçlerinin vazgeçilmez, ekonominin en temel girdisi. Diğer kaynaklar onsuz elde edilemediği gibi, çağdaş üretim onun sayesinde yapılabilmekte. 20. Yüzyıl’ın teknolojik refah düzeyi, tarihte daha önce yaşanmamış dev boyutlardaki üretim, fosil yakıtların kaynaklarının yoğun kullanımı üzerine inşa edildi ve sürekli, yeni rezervler aranıp bulundu. Fakat bu kaynaklar sınırlı ve kullanımlarının küresel iklim üzerindeki olumsuz etkilerine dair kanıtlar her geçen yıl artmakta. Dolayısıyla, dünyamız mevcut enerji kaynaklarını verimli ve çevre dostu tekniklerle, sürdürülebilir biçimde kullanmaya yönelmek ve alternatif enerji kaynakları geliştirmek zorunda. Enerji Sistemleri Mühendisliği bu bağlamda devreye giriyor. Toplumlar, enerji problemlerini anlayıp çözebilecek olan profesyonellere, hızla artan düzeyde ihtiyaç duymakta.

Programın ilk iki yılı, geleneksel mühendislik dallarınınkine paralel, daha sonra, Enerji Mühendisliği kavramlarını ve uygulama yöntemlerini ele alan bir dizi ders var. Temel enerji mühendisliği kavramları; madde ve enerji dengeleri, termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı ve kütle taşınımı, enerji sanayilerinde kullanılan fiziksel ve kimyasal süreçlerden oluşuyor. Bunlara ek olarak, yenilenebilir / sürdürülebilir enerji konularını inceleyen zorunlu dersler alınıyor. Kömür, petrol, doğal gaz ve biokütle başta olmak üzere, yakıtların temel kimyası; yanma; petrol ve doğal gaz işleme; elektrokimyasal enerji dönüşümü; kimyasal, nükleer, biyolojik ve katalitik enerji dönüşümleri, süreç kontrol ve denetimi konularında eğitim görülüyor. Program, yakıt bilimine ek olarak, yenilenebilir enerji ve elektrokimyasal mühendislik, işletme, finans ve yönetim konularında dersler de içermekte. Öğrenciler, yeşil enerji mühendisliği ve çevresel uyum, hidrojen ve yakıt hücresi teknolojileri, enerji uygulamalarında kullanılan malzemeler, enerji mühendisliğindeki fiziksel süreçler, yanmadan kaynaklanan atmosfer kirleticileri konularında dersler seçebiliyor. Profesyonel seçmeli dersler, öğrencilerin iş hayatı ve enerji ile ilgili yasal ve etiksel konularla tanışmasını sağlıyor. Seçmeli teknik dersler; yenilenebilir veya alışıldık enerji konularında, ya da enerjinin mekanik ve kimyasal yönleriyle ilgili, yaygın veya derin uzmanlaşma bilgisi sağlamakta. Dolayısıyla programın içeriği, hem kapsamlı ve çeşnili, hem de öğrencilerin öğrenim süreçlerini kendi özel ilgi alanlarına göre şekillendirebilmeleri açısından esnek.

Amacımız, sektöründeki sorunları belirleyebilen ve sağlam bir temel bilgi ağıyla akıl yürüterek çözüm yöntemleri üretebilen mezunlar yetiştirmek.

Prof. Dr. Vural Altın