Eğitim Amaçları

MENU

Mezunlarımız lisans eğitimi sürecinde kazandıkları, bilgi, deneyim, beceri, etik değerler ve farkındalık ile

  • E.A.1-Ulusal ve küresel düzeydeki özel sektör ve kamu sektörü kuruluşlarında gerek yönetim, gerekse de ARGE ve teknik alanlarda takım çalışmasına yatkın, sistematik düşünce yapısı ile karmaşık problem tanımı ve çözümüne katkıda bulunabilen, etik değerlere saygılı, kendisini sürekli yenileyen başarılı ve üretken mühendisler olarak çalışacaktır.
  • E.A.2-Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde Y. Lisans ve Doktora programlarına kabul edilebilecek ve akademik çalışmalar yürütebilecektir.
  • E.A.3-Yenilikçi ve girişimcilik bilgi ve becerileri ile kendi işlerini kurabilecekler, katma değer üreten projeler geliştirebilecekler, kamu ve özel sektörün yararına işler başarabilecektir.
  • E.A.4-Her türlü ölçekteki projede, gerek proje lideri gerekse de uzman olarak bütüncül bir bakış açısı, iyi bir iletişim becerisi, modern mühendislik metod ve yöntemlerini de kullanarak başarılı katma değer yapabilecektir.