Mekatronik Mühendisliği

MENU

Günümüz teknolojisinin asıl yapısını oluşturan elektronik, bilgisayar ve makine bilimlerinin bir arada sunulduğu Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nün amacı uluslararası seviyede rekabetin sınırlarını sonuna kadar zorlayan, kuvvetli meslek ahlakı edinmiş, insani değerlerine sahip çıkan, alanındaki en yeni teknolojileri ve gereksinimleri izleyebilecek ve bilgilerini güncelleyebilecek düzeyde teorik ve pratik bilgilerle donatılmış ve bu sayede sorunlara kalıcı ve yaratıcı çözümler getirebilen, analitik düşünme, problem çözme ve modelleme becerilerine sahip araştırmacı mühendisler yetiştirmektir.