Bölüm Hakkında

MENU

Bölümümüz mühendislik ve mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin temel bilimler alanında güçlü bir altyapıya sahip olmalarını amaçlamak için kurulmuştur. Mühendislik ve mimarlık lisans öğrencilerine verilen matematik dersleri bu doğrultudaki en temel uygulamalardır. Bir diğer uygulama olarak, mühendislik lisans öğrencilerinin matematiğin ilgi duydukları bir alanında derinlemesine bilgi kazanmaları için ders açmak sayılabilir. Ayrıca, üniversitenin diğer birimlerinin ders programlarında bulunan matematik dersleri için de bölüm tarafından öğretim kadrosu desteği sağlanmaktadır.

Lisans düzeyde dersler vermenin yanında, üniversitenin araştırma faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmak da bölümün misyonunun önemli bir parçasıdır. Bölüm öğretim üyeleri yürüttükleri araştırma projeleri ile birlikte özellikle disiplinlerarası projeler geliştirmek yoluyla, üniversitenin diğer birimlerindeki öğretim üyeleri ile ortak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek bir başka amaçtır.

Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü öğretim kadrosu tam zamanlı 5 öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisinden oluşur. Öğretim kadrosu doktoralarını saygın ulusal ve uluslararası üniversitelerden almış olup, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında eğitim-öğretim ve araştırma deneyimlerine sahiptirler.