Bölümün Amacı

MENU

Çağımızın en gözde mesleklerinden biri durumuna gelen ve mezunlarına hemen her alanda gereksinim duyulan Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde, bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesi ve etkin kullanımı doğrultusunda eğitim ve araştırmalar yapılmakta, güncel bilgilerle donatılmış yazılım mühendislerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz; hazırlık sınıfının ardından, eğitim sürecinin ilk iki yılında, ağırlıklı olarak temel mühendislik ve yazılım mühendisliği konularında, son iki yılda ise, gerek zorunlu gerekse seçimlik derslerle yazılım mühendisliğinin farklı alanlarına yönelebilecekleri ileri düzeyli bilgilerle donatılacaklar, mezuniyet tezi ve her aşamada yapacakları proje çalışmaları ile teorik bilgilerini gerçek ortamlarda uygulamış olacaklardır.

Mezunlarımız;

  • Sistem Çözümleyici,
  • Yazılım Geliştirici,
  • Bilgi İşlem Merkezi Yöneticisi,
  • Ağ Yöneticisi,
  • Veri Tabanı Yöneticisi,
  • Endüstriyel Sistem Tasarımcısı vb.

unvanlarla, endüstri, ticaret, yönetim, eğitim ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanımı üreten ve pazarlayan firmalarda, yurtiçi ve yurtdışında çok geniş bir alanda çalışabilme olanağını bulabileceklerdir.

Yazılım Mühendisliği Bölümümüz, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Akfırat Yerleşkesi’nde çağdaş teknolojilerle kurulmakta olan bilgisayar laboratuvarları ve daha da güçlenecek akademik kadrosuyla eğitim yaşamına iddialı bir şekilde devam edecektir.

Bu kararlılık ve güçle yola çıkan İstanbul Okan Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarının, bilişim alanında söz sahibi olacaklarına ve önemli bir boşluğu dolduracaklarına inanıyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Amaç
Bölümün hedefi öğrencilere uygulamaların geliştirilmesinde ve bilgisayar sistemlerinin etkin kullanımında çalışabilmesini ve yeni teknolojilerin araştırma ve geliştirilmesinde yenilikçi rol üstlenmesini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Hedef
Bölümün hedefi öğrencilere uygulamaların geliştirilmesinde ve bilgisayar sistemlerinin etkin kullanımında çalışabilmesini ve yeni teknolojilerin araştırma ve geliştirilmesinde yenilikçi rol üstlenmesini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.