İş Dünyası İle İlişkiler

MENU

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyeleri aktif olarak Genetik ve Biyomühendislik hizmet ve sanayi alanlarında faaliyet göstermektedirler. Teknolojinin gelişimini ve sanayinin ihtiyaçlarını yakından izleyen bölümümüz öğrencilerini uluslararası rekabet gücü yüksek nitelikte bireyler olarak eğitmekte, sanayi ve hizmet sektöründe deneyim kazanmalarını sağlamaktadır.

Mühendislik fakültesi ve bölümümüzde edindikleri disiplinler arası bakış açısı ve aldıkları uygulamalı eğitim ile öğrencilerimizin mezuniyet sonrası çalışma hayatlarında yaratıcı ve çözüm üretici biyomühendisler olarak ülkemiz insanlarının hayatlarında fark yaratmaları en büyük gayemizdir.