Ulusal Etkinlikler

MENU

Bölüm Başkanlığınca üniversite içi ve üniversite dışı olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılmıştır.

Bunlar;

 • Birinci Arazi Yönetimi Platformu Çalıştayı, Okan Üniversitesi 26-27 Mayıs 2011
 • İkinci Arazi Yönetimi Platformu Çalıştayı, İTÜ 21-22 Mayıs 2012
 • Üçüncü Arazi Yönetimi Platformu Çalıştayı, YTÜ 20-21 Mayıs 2013
 • Topcon firmasınca ölçme aletlerinin kullanımı ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili tanıtım (2013)
 • Seyir Hidroğrafi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına Teknik Gezi Mart 2014
 • Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne Teknik Gezi 25 Mart 2014
 • Dördüncü Arazi Yönetimi Platformu Çalıştayı KTÜ 12-13 Mayıs 2014
 • Geomatics firmasınca ölçme aletlerinin kullanımı ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili tanıtım (2014)
 • Topcon firmasınca GNSS aletlerinin kullanımı ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili tanıtım (2014)
 • Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi Taşınmaz Değerleme Orta Dönem Değerlendirme Çalıştayı (Şubat 2014)
 • Esri (Türkiye) tarafından verilen ARCGIS Temel Sertifika Eğitimi (2015)
 • Esri (Türkiye) tarafından verilen Spatial Analyist ve Three D Anaslyist Sertifika Eğitimi (2015)
 • Imagine Photogrammetry Modülü Eğitimi (2015)
 • Harita Genel Komutanlığı Teknik Gezisi (2015)
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teknik Gezisi (2015)

Galeri