Yazılım Mühendisliği

MENU
Yazılım Mühendisliği

2017 yılında kurulan Okan Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü, 2017-2018 döneminden itibaren Akfırat yerleşkesinde, güçlü bir bilgisayar ağı altyapısı, en güncel teknolojiye sahip yeni bilgisayar laboratuvarları ve tam donanımlı dersliklerde, eğitim sürecine devam edecektir.

Bu programa kabul edilen öğrencilerimizin ilk yıllarında temel bilim ve mühendisliğe giriş, ikinci yıllarında bilgisayar mühendisliğinin ana konuları, üçüncü ve dördüncü yıllarında ise yazılım mühendisliği yaklaşım, yöntem ve uygulamaları üzerine teorik ve uygulamalı eğitim alıp iş deneyimine sahip uzmanlar olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.