İş Dünyası İle İlişkiler

MENU

Günümüzün hızla değişen dünyası diğer tüm meslek dallarında olduğu gibi inşaat mühendisleri için de eşi görülmemiş fırsatlar ve zorluklar sunmaktadır. Bu zorluklarla baş edebilmek ve fırsatları görebilmek ise öğrencilerimizin iş dünyası ile ilişkilerini ne kadar erken başlatacağı ve bu ilişkiyi üniversitede verilen eğitimle ne kadar bütünleşmiş bir şekilde yürütebileceği ile yakından ilgilidir.

Bölümümüzün lisans eğitimi boyunca düzenlediği meslek uzmanları tarafından verilen seminerler ve zorunlu yaz stajları, seçtiği mesleğin yapısı ve özelliklerini sorgulayan, bilinçli olarak seçmek istediği uzmanlık alanı hakkında etkili bilgiyi zamanında almak isteyen ve kurduğu profesyonel ilişkiler ile mezuniyet aşamasında daha avantajlı olmak isteyen öğrenciler için çok büyük olanaklardır.