Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Çağımızda yaşamın çok farklı alanlarında hızla yaygınlaşan akıllı sistemlerin “akıllı” niteliği büyük ölçüde yazılım ile sağlanmaktadır. Bir zamanlar yalnızca “programlama” terimi ile ifade edilen yazılım geliştirme etkinliği, artık başlı başına bir mühendislik disiplini olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Yazılım beceri ve niteliği, esnekliği, değiştirilebilme ve geliştirilebilme özellikleri, yazılım ürün hatları gibi birçok kavram, bu mühendislik dalının temellerini oluşturmaktadır. Artık yazılım geliştirmek, bireysel yaratıcılığın yanı sıra, ve daha da belirleyici olarak, sistematik bir yaklaşımı, altyapıyı, araç gereci, binlerce kişiye varan büyüklüklerdeki ekiplerin etkili ve verimli çalışmalarıyla süreç yönetimini gerektirmektedir.

Küresel ölçekte, genel olarak bilgi teknolojileri, özel olarak da yazılım mühendisliği alanında insan gücü gereksiniminin 2030’lu yıllara kadar eldeki eğitim olanaklarıyla karşılanması olanaklı görülmemektedir. Bu nedenle, başarılı üniversiteler, bu alana özel önem vermekte, bu alanda yetişmiş akademisyen kadrolarının yeni uzmanlar yetiştirebilmeleri için gerekli önlemleri almaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi de bu anlayışla 2017 yılında Yazılım Mühendisliği lisans programını başlatmıştır. Öğrencilerimizin eğitimleri boyunca endüstride birer aylık en az iki staj yapıp son yıllarında da üniversitenin COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim programı çerçevesinde haftada iki gün aday mühendis statüsünde çalışarak hem kendi birikimlerini endüstri istem ve uygulamaları yönünde geliştirmeleri, hem de piyasanın ihtiyaç duyduğu iş gücünü sağlamaya mezuniyet öncesinden başlayarak katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.

Yazılım Mühendisliği uzmanı akademisyenlerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma projelerinde etkin görev alarak en yeni teknolojilerin yalnızca tanınmasında değil doğrudan doğruya geliştirilmesinde de pay sahibi olmaktadır.

Bu programa kabul edilen öğrencilerimizin ilk yıllarında temel bilim ve mühendisliğe giriş, ikinci yıllarında bilgisayar mühendisliğinin ana konuları, üçüncü ve dördüncü yıllarında ise yazılım mühendisliği yaklaşım, yöntem ve uygulamaları üzerine teorik ve uygulamalı eğitim alıp iş deneyimine sahip uzmanlar olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.