Kariyer Olanakları

MENU

Gıda Mühendisi gıdaların tarladan çatala tüm süreçlerde sağlığa uygun, güvenli ve kaliteli olarak üretilmesi, ambalajlanması ve depolanması, gerekli kalite kontrollerinin yapılması konularında görev ve sorumluluklar alan kişidir.

Gıda Mühendisleri kamu kuruluşlarında, üniversitelerde ve TUBİTAK’da, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, Sağlık Bakanlığı’nda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda, Türk Standartlar Enstitüsü’nde, Devlet Planlama Teşkilatı’nda ve belediyelerde çalışma imkanına sahiptir. Ayrıca gıda ve gıdayla temas eden malzemeleri üreten özel sektörde üretim, kalite kontrol, AR-GE, proje, pazarlama, ithalat-ihracat ve danışmanlık bölümlerinde mühendis ve araştırıcı olarak görev yapmaktadırlar.