Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

MENU
Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Otomotiv Endüstrisinin genel olarak otomotiv alanında araştırma ve geliştirme yaptığı bilinmekle beraber, özel olarak ise iki faktörden etkilendiği iddia edilebilir. İlk faktör bilgi teknolojisindeki sürekli gelişimdir. Günümüzdeki araçlar, nanoteknoloji ve mikroelektroniği kullanan haberleşme ve bilgisayar teknikleriyle donatılmıştır. Bu sistemler araç sürücüsüne önemli ölçüde destek olanakları sunmaktadır. Bu olanaklar ESP (elektronik stabilite programı), gece görüş yardımcısı, cruise control, navigasyon, aktif süspansiyon kontrolu, yolcu ve yaya güvenlik tedbirleri ve hatta yorgun sürücü algılayıcısıdır.. Yakın zamanda, araştırma ve geliştirme çalışmaları;Araçtan Araca (V2V), Araçtan Altyapıya (V2I) iletişimde ve araçların başka otonom davranışlarında yoğunlaşmaktadır.

Otomotiv endüstrisini etkileyen ikinci factor ise sera gazı emisyonları ve küresel ısınma hakkındaki büyüyen tedirginliktir. Elektrikli ve hibrid elektrikli araçlar üzerindeki araştırma ve geliştirmenin bir süreden beri devam ettiği, ve az sayıda ticari uygulaması bulunduğu bilinmektedir. Ancak yakın zamanda elektrik araçların ticari uygulamalarının artacağı konusunda açıklamalar olmuştur. Bu yönelimin devam etmesi bekleniyor ve yakın gelecekte yollarda daha çok elektrikli ve/veya prize takılabilir hibrid elektrikli araç olacaktır.

Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin (UTAS) amacı; geleceğin ulaştırma teknolojileri üzerine öngörü çalışmaları yapmak ve temiz enerji kullanan araçlar, akıllı taşıtlar, akıllı ulaştırma sistemleri, insansız araçlar, robotlar ve robot grupları ile bunların modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve gerçekleşmesi için araştırma geliştirme çalışmaları yaparak, Türk otomotiv sanayinin, yan sanayinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi üretmektir.

UTAS bu amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) UTAS’ın ilgi alanına giren akıllı taşıtlar, akıllı ulaştırma sistemleri, diğer insansız araçlar, robotlar, robot grupları, ileri otomotiv teknolojileri, elektrikli taşıt teknolojileri, yakıt pili, güneş gözesi ve benzeri temiz ve yenilenebilir enerji kullanan taşıt teknolojileri, karmaşık simülasyon ve sanal ortamların geliştirilmesi veya uygulanması alanlarında araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmak veya bu çalışmalara katılmak,

b) UTAS’ın ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak,

c) UTAS’ın ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslar arası resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile UTAS’ın amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

ç) Hızla değişmekte ve yenilenmekte olan ulaştırma teknolojileri ve akıllı sistemlerle ilgili olarak mesleki eğitim programları düzenlemek, bu bağlamda otomotiv sanayi ve yan sanayi ile kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının yeni bilgilerle donatılmalarını sağlamak,

d) UTAS’ın ilgi alanına giren konularda araştırma yapmaya müsait bir kütüphane, elektronik bilgi bankası ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslar arası iletişim ağlarına katılmak veya ihtiyaç olduğunda yeni bir ağ oluşturmak, UTAS’a ait, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak,

e) UTAS’ın ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, program açmak üzere Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği yapmak.

Prof. Dr. Ramazan Nejat Tuncay
Merkez Müdürü