MENU

ERTICO-ITS Europe
Intelligent Transport Systems and Services for Europe
ERTICO, Avrupa’daki Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Servisleri Paydaşlarının oluşturduğu bir ağdır. Devlet temsilcilerini, endüstri aktörlerini, altyapı işletmecilerini, kullanıcıları ve ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri örgütleri ve farklı kuruluşları bir araya getirmektedir.

OTEP
Otomotiv Teknolojileri Platformu
OTEP’in amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren Otomotiv Sanayisi ile doğrudan veya dolaylı ilgili, Ar-Ge yapan kuruluşların bir platform etrafında birleşmesini sağlamak ve yaratılan sinerji ile Otomotiv Sanayiindeki Ar-Ge kapasitesini önemli ölçüde arttırarak, bu alanda Türkiye’nin uzun dönemli rekabetçiliğini koruması için gerekli çalışmaları, ortak akıl yöntemi ile tespit etmek ve başlatmaktır.