MENU

Vizyonumuz
İstanbul Okan Üniversitesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesinin Vizyonu ile uyumlu olarak, 'Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri' alanında araştırmalar yapmak, bilim ve teknoloji üretmek, bunu yaygınlaştırarak içinde yaşadığı toplumun refahına yararlı olmaktır.

Misyonumuz
Geleceğin ulaştırma teknolojileri üzerine öngörü çalışmaları yaparak, temiz enerji kullanan araçlar, akıllı taşıtlar, akıllı ulaştırma sistemleri, insansız araçlar, robotlar ve robot grupları üzerine Araştırma Geliştirme (ArGe) çalışmaları ile uğraşır. Türk otomotiv sanayinin, yan sanayinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi üretir.