NATO 2010: İleri Otonom Arazi Sistemleri Projesi

MENU

(NATO 2010: Advanced All-Terrain Autonomous Systems)

Çeşme, Turkey: Altin Yunus Resort
August 15 - 24, 2010

UTAS’ın araştımacılarından Araş. Gör. Şafak Güner ve Araş. Gör. Zeynel Koç NATO’nun Advanced Study Institute’unun otonom sistemler ile ilgili çalışmasına katıldılar. Çalışmada çeşitli sensorleri kullanarak bir robotun belli bir güzergahı takip etmesi uygulaması yapıldı. Aşağıda bu çalışma ile ilgili sunum bulunmaktadır.