MENU

Akıllı Araçlar ve Enerji Çalıştayı - Workshop on Intelligent Vehicles and Energy, 27 Haziran 2011’de İstanbul Okan Üniversitesinde Akıllı Araçlar ve Enerji Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay Hakkında
Araçlarla ulaşım dünyadaki enerji tüketiminin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Bilinmektedir ki gelişmekte olan ekonomilerdeki özel ulaşım ihtiyacı arttıkça enerji talebi de artacaktır. Akıllı Ulaşım Sistemlerinin geliştirilmesi düşünülürken değişik ulaşım yöntemlerinin enerji kullanımı üzerindeki etkileri ve alternatif enerji kaynaklarının olgunlaştırılmasının da hesaba katılması gerekir. Bu bağlamda Elektrikli Araçlar ve Prizli Hibrit Elektrik Araçlar, otoyollarda yoğun otonom araç sürümü, trafik yoğunluğu bilgisinin gerçek zamanda Elektrikli ve Hibrit araçlarda kullanılması Akıllı Araçlar-Enerji alanına örnekler teşkil etmektedir. Akıllı Araçlar-Enerji alanı bu çalıştayın konusunu teşkil etmektedir.
Aşağıda Çalıştay’dan bazı fotoğraflar görülmektedir:

İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nejat Tuncay
’A Tour of the Horizon in Electrical Road Transportation’
(Elektrikli Karayolu Taşımasının Ufkunda bir Tur) sunumunu yaparken

Meijo Üniversitesi, Japonya’dan Prof. Sadayuki Tsugawa
‘Energy ITS, its Backgrounds and Automated Truck Platooning’
(Enerji Akıllı Ulaştırma Sistemleri, Geçmişi ve Otonom Kamyon Taşıt Grupları) sunumunu yaparken

Ohio State Üniversitesi’den Prof. Ümit Özgüner,
‘Real Time Energy Management for HEV with ITS information transmittal’
(Hibrit Elektrik Araçlar için Akıllı Ulaştırma Sistemleri Bilgi İletişimini Kullanarak Gerçek Zaman Enerji Yönetimi) sunumunu yaparken

İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Başar Özkan,
‘The Okan Autonomous Vehicle Project’
(Okan Otonom Araç Projesi) sunumunu yaparken

İTÜ Doktora Öğrencisi Can Gökçe,
‘Solar Cell Supplied Electric Race-Cars’
(Güneş Hücresi Tarafından Enerjisi Sağlanan Elektrikli Yarış Arabaları) sunumunu yaparken

İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Güvenç,
‘Team MEKAR Participating in GCDC’
(MEKAR Takımı GCDC Katılımı) sunumunu yaparken

Koç Sistem Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Bülent Erbaş,
‘V2X Communication Development’,
(V2X İletişim Geliştirilmesi) sunumu yaparken

Infotech’ten Ufuk Peker,
‘Mapping Aids For Intelligent Vehicles’
(Akıllı Araçlar için Harita Yardımcıları) sunumunu yaparken