MENU

Tarih: 9 Aralık 2011, Cuma
Yer: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü / Mevlana Konferans Salonu

Bu çalıştay, İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve UTAS (Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından organize edilmiştir.

Amacı: Son yıllarda bilgi sistemleri ve teknolojilerinde büyük ilerlemeler meydana gelmektedir. Genel anlamıyla insanoğlunun duyu organlarıyla aldığı bilgiyi bir hedef doğrultusunda karara dönüştürmesi ve uygulamasının benzerini, yapay zeka ile gerçekleştiren akıllı sistemler hızla gelişmektedir. Bu gelişmelerin ulaşım sistemlerine yansımaları başlıca 2 alanda oluşmaktadır. Bunlardan ilki otonom araçlardır. Henüz Araştırma Geliştirme aşamasında olan bu araçlar sürücüsüz olarak çalışmakta; uydudan, yoldan ve diğer araçlardan aldıkları bilgileri değerlendirerek güvenli bir sürüş gerçekleştirmektedirler. Bilindiği gibi İstanbul Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Ulaştırma Sistemleri Araştırma Merkezinde Türkiye’nin ilk sürücüsüz otomobili gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. İkinci uygulama alanı ise akıllı altyapı sistemleridir. Akıllı yollar, yer-uydu haberleşme ağları, harita-konum bilgi sistemleri, sağlık ve güvenlik birimleriyle haberleşme bunların başlıcalarıdır. Tüm bu çalışmaların amacı, trafik güvenliğini arttırmak, hava kirliliğini azaltmak, taşımadaki enerji verimliliğini iyileştirmek ve insan ve yüklerin bir yerden bir yere daha hızlı ve daha güvenli ulaşımını sağlamaktır.

Akıllı Ulaşım Teknolojileri Türkiye için de çok önemlidir. Araçlarda % 30’lar civarında olan elektronik sistemlerin maliyete etkisi, 2020 yıllarında % 50’nin üzerine çıkacaktır. Araç elektronik sistemleri büyük oranda ithal edilmektedir. O nedenle akıllı ulaşım teknolojileri ve ilgili çalışmalarının Türkiye’de yapılması gerekmektedir. Bu Çalıştay’ın amacı, akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili kamu - özel kesim çalışanları ve karar vericileri ile, akademisyenleri bir araya getirmek, araştırma konularında işbirliği imkanlarını geliştirerek ortak bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Çalıştay’da ‘Akıllı Ulaşım Teknolojilerine ‘ yönelik Ülkemiz için öncelikler ve ilgili paydaşlar tespit edilmiştir. Araştırma çalışmaları öncelikle bu alanlarda yoğunlaştırılacaktır. İstanbul Okan Üniversitesi ‘Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma Merkezi’ Ohio State Üniversitesi ve Avrupa’daki ilgili Üniversite’ler ile bir bilgi ağı oluşturarak bu konudaki çalışmalar için bir mükemmeliyet merkezi olacaktır.