Anasayfa

MENU

Özellikle son 20 yıldır hızla küreselleşen dünyanın, ekonomileri dış etkilere daha açık hale getirmesi sonucu finans piyasalarında ortaya çıkan beklenmedik dalgalanmalar; gelişen ve değişen koşullar altında gerçekleşen girişimlerde başarılı olmak, finans piyasalarına istikrar kazandırmak için piyasa risklerinin yakından takip edilmesini, risk yönetim tekniklerinin geliştirilmesini ve uygulamasını zorunlu hale getirmektedir.

Finans piyasalarına istikrar kazandırmak amacıyla serbest piyasa koşullarını geliştirme sürecinde, girişimin doğasında olan riskin yatırımcının karşısına değişik boyutlarıyla çıkması riski üstlenmekten ziyade riski yönetme anlayışının, riskten korunma tekniklerinin, doğru çözüm yaklaşımlarının, uygun zamanda uygulanmasının önemini giderek artırmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Finansal Riskleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, giderek gelişen, geliştikçe değişik boyuttaki risk unsurlarını da beraberinde taşıyan para ve sermaye piyasalarımızdaki dalgalanmalar karşısında ortaya çıkabilecek riskleri, bu risklerin yönetimi konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi, araştırma ekibi ile akademik platformlarda öğrencileri ile bu bilgiyi paylaşmayı, onları da araştırmalarına dâhil etmeyi, risklerden korunma tekniklerini ilgili ekonomik birimlere ulaştırmayı, uygulamanın zamanlaması konusunda gerekli duyuruları yapmayı amaçlamakta, faaliyetlerini bu yönde sürdürmektedir.