Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Okan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında güçlü ve deneyimli bir akademik kadro ile eğitime başladık. Ders programımızı, çağdaş gereksinimler doğrultusunda hazırladık ve bu alanda kariyer sahibi akademisyenlerin ve iş dünyasından üst düzey bilişimcilerin de katılımıyla, ülkemizde bu amaçla ilk kez gerçekleştirilen bir panelde tartışarak şekillendirdik. Böylece, öğrencilerimizin en güncel bilgilerle donatılacakları ve iş yaşamına hızla uyum sağlayabilecekleri nitelikte bir eğitim programını, bu sürecin ilk basamağında gerçekleştirmiş olduk.

Nitelikli Bilgisayar Mühendisi açığının, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada uzun yıllar devam edeceğini ve bilgisayara dayalı teknolojilerin, globalleşme sürecinin lokomotifi olduğunu biliyoruz. Bu süreçte, iyi bir mesleki altyapıya ek olarak, yabancı dil öğrenmenin de bir zorunluluk haline geldiğinin bilincindeyiz. Bu bağlamda, öğrencilerimizin çok iyi düzeyde İngilizce bilgisi yanında ikinci bir yabancı dili de öğrenmelerini teşvik ederek, uluslararası platformda da aranan elemanlar olmasını hedefliyoruz.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Akfırat Yerleşkesinde çağdaş teknolojilerle kurulmakta olan bilgisayar laboratuvarları ve daha da güçlenecek akademik kadrosuyla eğitim yaşamına iddialı bir şekilde devam etmektedir.

Bu kararlılık ve güçle yola çıkan İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarının, Bilişim alanında söz sahibi olacaklarına ve önemli bir boşluğu dolduracaklarına inanıyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum.