Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Günümüzde mühendislik konuları giderek iç içe girmektedir. Elektrik, Elektronik ve Haberleşme konuları da hem kendi alanlarında derinleşmekte hem de diğer mühendislik alanlarıyla tümleşip, yeni bilim ve teknoloji birimlerini oluşturmaktadır. Bu açıdan en hızlı gelişen mühendislik dallarından birisidir. İstanbul Okan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümündeki temel eğitim anlayışı, elektrik-elektronik ve haberleşme konularıyla ilgili bilgileri tam olarak kavramış ve bunun yanında robotik, mekatronik, ve otomotiv gibi yan konularda da çalışabilecek mühendisler yetiştirmektir.

Elektrik Elektronik ve Haberleşme konuları başlıca iki kümede ele alınabilir. Bunlardan ilki elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, depolanması, kullanımı ve pazarlanmasıyla ilgili konulardır. İkincisi ise bilginin üretilmesi, iletilmesi, işlenmesi, saklanması ve kullanılmasıyla ilgili elektronik ve haberleşme konularıdır.

Elektrik enerjisi klasik olarak su, kömür, doğal gaz ve nükleer enerjilerin dönüştürülmesi gibi yöntemlerle elde edildiği gibi, güneş gözeleri yoluyla doğrudan güneş ışığından, rüzgar enerjisinden, yakıt hücresi tekniği ile hidrojen ve oksijenden de elde edilebilmektedir. Günümüzde elektrik enerjisi, fabrikalarda, ev ve bürolarda, aydınlatmada, ulaşımda yaygın olarak kullanılmakta, en önemlisi yeni alanlarda kullanım için araştırma ve geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. Elektrik enerjisinin pazarlanması da yeni iş sahalarından birisidir.

Mikro ve nano teknolojideki gelişmeler, yakın geçmişte hayal dahi edilemeyecek kabiliyet ve kapasitedeki elektronik devrelerin mikroskop altında imal edilmesini sağlamıştır. Bu gün kullanılan bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer sivil ve askeri elektronik cihazlar giderek tümleşik yazılımlarla donatılmakta ve yaşamakta olduğumuz bilgi çağının ana unsurlarını oluşturmaktadır. Yukarıda işaret edildiği gibi, bu alanda verilen eğitim yalnızca elektronik haberleşme konularında değil, aynı zamanda bilginin işlendiği ve yeni bilgilerin üretildiği tüm diğer mühendislik alanlarında iş imkânı yaratmaktadır.