Bölümün Amacı

MENU

İnşaat Mühendisliği Bölümü´nün amacı öğrencilerimizin aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan birer inşaat mühendisi olarak mezun olmasını sağlamaktır;

  • İnşaat Mühendisliği bilimi ve teknolojisine ait problemlere pratik ve etkin çözüm üretebilme kabiliyetinin olması.
  • İnşaat Mühendisliği içerisindeki yapı, su, ulaştırma, zemin ve malzeme anabilim dallarına ait temel bilgi birikimine sahip olması.
  • İnşaat yapı projelerine ait dizayn tekniklerinin ve inşaatlarda kullanılan yapı malzemesinin yürürlükteki şartnamelere uygunluğunun kontrolünü yapabilmesi.
  • Kendisine sunulan veriyi analiz ederken kullanacağı sorgulama, kategorize etme ve yorumlama yeteneğine kavuşacak olması.
  • İnşaat projelerinde uygulanacak mühendislik hesaplarının bilgisayar ortamında çözülmesi ve proje paftalarının hazırlanmasında kullanılacak bilgisayar çizim programlarını kullanabilmesi.
  • İngilizce dilinin yapısını ve içeriğini bilmesi ile birlikte uluslararası çok ortaklı inşaat projelerinde diğer ülkeleri temsil eden mühendislerle teknik detayları tartışabilecek seviyede İngilizce inşaat terimlerine egemen olması.
  • Sözel sunumlar ve yazılı raporlarla teknik materyalin etkin bir şekilde dinleyiciye aktarılma kabiliyetini kazanması.
  • Mezun olduktan sonra teknik bilgi birikimini güncel tutma sorumluluğunu bilmesi ve elde ettiği bilgiyi işine uyarlama kabiliyetini kazanması.
  • İnşaat projelerinde liderlik, girişimcilik ve etkin takım çalışması kabiliyetine ulaşmış olması.
  • İnşaat mühendislerinin sivil topluma olan sosyal sorumluluklarını bilmesi ve mesleğini profesyonel ve etik kurallar çerçevesinde yapma bilincine kavuşması.