Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Endüstri Mühendisliği, iş sistemlerinin tasarımını, planlanmasını, geliştirilmesini, denetlenmesini ve etkili bir şekilde yönetimini hedefleyen bir mühendislik dalıdır. İş sistemleri denilince, üretim ve hizmet sektöründe yer alan tüm kurum ve kuruluşlar (fabrika, banka, hastane, vb. gibi ) anlaşılmaktadır. Mal/hizmet üretiminden dağıtımına, tüm katma değer zinciri üzerinde sürecin etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini yükseltmek amacıyla; Endüstri Mühendisliği insan, teknoloji, malzeme, bilgi, enerji ve sermaye kaynaklarından oluşan karmaşık problemleri özgün çözüm yöntemleriyle kurumların rekabet avantajına dönüştürür. Endüstri Mühendisleri kurumların zindeliğini güvence altına alan bugünün ve yarının liderleri ve yöneticileridir.

İstanbul Okan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, öğrencilerini çağın gerektirdiği bilgi beceri ve yetkinliklerle donatarak küresel rekabete hazır öncü mühendisler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yenilikçi, yaratıcı, disiplinler arası, probleme dayalı ve COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim uygulama odaklı eğitim anlayışı ile problemleri çözümleme becerileri güçlü, araştıran, eleştirel yaklaşım sergileyen, sorgulayan, bağımsız düşünebilen ve bilgilerini gerçek mühendislik problemleri üzerine uygulayabilen, etik değerleri güçlü mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz temel derslerin yanı sıra bölümün, fakültenin ve üniversitenin sunduğu zengin seçmeli ders havuzlarından faydalanarak istediği alanda uzmanlaşmak ve disiplinler arası perspektif kazanmak şansına sahiptir. Mühendislik Fakültesi’nin sunduğu mühendislik programlarının çeşitliliği öğrencilerimize yan dal ve çift ana dal programları ile başka alanlarda da kendilerini geliştirmeleri olanağını sunmaktadır.

Her biri kendi alanında saygın akademisyenlerden oluşan genç ve dinamik eğitim kadrosu ve donanımlı laboratuvar altyapısı ile İstanbul Okan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ülkemizde ve dünyada saygın araştırma kurumları arasında yer almayı hedeflemektedir.