Bölüm Hakkında

MENU

Programı tamamlayanların, mühendisliğin temellerini öğrenip, bu bilgileri; enerjinin üretimi, işlenmesi, depolanması, dağıtımı ve kullanımı konularındaki problemlerin tespit ve çözümünde; sentez, analiz, tasarım ve vaka incelemeleri gibi yöntemleri birlikte uygulayarak kullanmaları hedeflenmekte. Müfredatın esnek oluşu, programı diğer mühendislik öğrencileri için de, ikinci ana dal veya alt dal olarak cazip kılmakta, onları toplumun enerji ihtiyaçları ve talepleri konusunda bilgilendirip, katkıda bulunmaya hazırlamaktadır. Program ayrıca, öğrencileri enerji yönetiminde ve enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde başarılı öncüler, uygulamacı mühendisler, enerji ve enerji ile ilgili çevre sağlığı ve güvenliği, politika ve ekonomi alanlarında toplumsal liderler olarak hazırlamayı hedefliyor. Öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye açık ve alışkın, problem belirleme ve çözmede yetkin, enerji sektöründe lider bireyler olmak üzere eğitiyor.

Bu hedefler kapsamında, programdan mezun olanların şu becerileri kazanmış olması bekleniyor:

Gerekli matematik ve fizik alt yapısına sahip olup, mühendislik bilgilerini uygulama,

  • Mühendis olarak çalışabilmek için gereken teknikleri, becerileri ve çağdaş mühendislik araçlarını kullanma
  • Deneyler tasarlayıp yapma, veri analizi ve yorumlama,
  • İstenen amaçlara yönelik sistem, bileşen veya süreç tasarımlama,
  • Temel bilgileri kullanarak; isabetli veri toplama, enerji ve enerjinin yol açtığı çevre problemlerini tanımlama, analiz edip çözme.
  • Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamlardaki etkilerini değerlendirebilme,
  • Profesyonel ve etik sorumluluğu, sosyal ve çevresel faktörleri, enerji mühendisliği tasarımlarına ve problem çözümlerine dâhil etme,
  • Grup çalışmalarında etkin iletişim ve verimli işbirliği,
  • Çok-disiplinli gruplarda çalışma,
  • Teknik yeterliliği sürdürmek ve alandaki yeni gelişmeleri takip edebilmek için, yaşam boyu öğrenme kararlılığı ve alışkanlığı