Genetik ve Biyomühendislik

MENU

Önümüzdeki yıllarda mühendislik, biyolojik ve tıbbi bilimlerin birleşiminden ortaya çıkan gelişmiş tanı ve ileri tedavi teknolojilerinin, kişiye özgü ilaç tasarımlarının, genomik tedavilerin, yapay doku ve organlar gibi ileri atılımların insanların daha uzun, daha sağlıklı, daha konforlu ve daha üretken bir yaşam sürmesine yardımcı olması beklenmektedir.

Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak İstanbul Okan Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik programı, biyolojiyi ve tıbbı mühendislik bakış açısıyla kucaklayan ve mühendislik ilkelerini tıbbi sorunlara ve biyolojik sistemlere uygulayan eğitim ve araştırma programlarını içermektedir. İstanbul Okan Üniversitesi’nin sunduğu işbirlikçi ve bütünleşik çevre, geleceğin biyomühendislerine ve öğretim üyelerine disiplinler arası ders programı ile araştırma ve ileri teknoloji olanakları sunmaktadır.

Genetik ve Biyomühendislik programımız genetik, doku mühendisliği, kök hücre biyolojisi, kanser biyolojisi, gelişim biyolojisi, hücre biyolojisi, kök hücre biyolojisi, immünoloji ve epigenetik gibi direkt insan sağlığını hedef alan uygulama alanlarının dışında, sentetik biyoloji, biyosensörler, mikrobiyal biyoteknoloji ve moleküler diyagnostik gibi katma değeri yüksek ileri endüstriyel uygulama alanlarında da ürüne yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.

Genetik ve Biyomühendislik öğretim üyesi kadrosu olarak amacımız yaşam boyu öğrenme arzusu taşıyan, yeni bakış açıları, kavramları ve teknolojileri üretebilen, endüstri ve kamuda lider pozisyonlara yükselecek biyomühendisleri yetiştirmektir.