Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Biyomühendislik özellikle biyoloji kavram ve metotları kullanarak fizik, kimya, matematik ve bilgisayar mühendisliği gibi diğer doğa ve mühendislik bilimlerinin de katkısıyla yaşam bilimleri alanında gerçek hayat problemlerinin çözümü ile uğraşır. Önümüzdeki yıllarda biyomühendislik sayesinde gelişmiş tanı ve ileri tedavi teknolojilerinin, kişiye özgü ilaç tasarımlarının, genomik tedavilerin, yapay doku ve organlar gibi ileri atılımların, insanların daha uzun, daha sağlıklı, daha konforlu ve daha üretken bir yaşam sürmesine yardımcı olması beklenmektedir. Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak İstanbul Okan Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik bölümü, moleküler biyolojiyi ve tıbbı mühendislik bakış açısıyla kucaklayan ve mühendislik ilkelerini tıbbi sorunlara ve biyolojik sistemlere uygulayan eğitim ve araştırma programlarını içermektedir.

Genetik ve Biyomühendislik bölümümüz genetik mühendislik, dokumühendisliği, kök hücre biyolojisi, kanser biyolojisi, gelişim biyolojisi, hücre biyolojisi, kök hücre biyolojisi, immünoloji ve epigenetik gibi direkt insan sağlığını hedef alan uygulama alanlarının dışında, sentetik biyoloji, biyosensörler, mikrobiyal biyoteknoloji ve moleküler diyagnostik gibi katma değeri yüksek ileri endüstriyel uygulama alanlarında da ürüne yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Genetik ve Biyomühendislik öğretim üyesi kadrosu olarak amacımız yaşam boyu öğrenme arzusu taşıyan, yeni bakış açıları, kavramları ve teknolojileri üretebilen, endüstri ve kamuda lider pozisyonlara yükselecek biyomühendisleri yetiştirmektir.